Tříkrálová sbírka 2019

23.11.2018 17:30   hospic

Tradiční tříkrálová sbírka se uskuteční v lednu 2019 a s ní i Tříkrálový koncert.

Tříkrálová sbírka proběhne v Červeném Kostelci a okolí 5. 1. 2019.

Sbírka je zaměřena na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným. V Červeném Kostelci bude v roce 2019 výtěžek  (92%) využit na následující potřeby: Pro Hospic Anežky České - pořízení, údržba a opravy zařízení a vybavení hospice, nákup zdravotnického materiálu; pro Charitní pečovatelskou službu - zlepšení dostupnosti služby v terénu a nákup zařízení a vybavení pro provoz; pro Mobilní hospic Anežky České - pořízení zařízení a vybavení, zlepšení dostupnosti služby v terénu; pro mateřské centrum Háčko - obnova zařízení MC, nákup pomůcek a materiálu na akce určené rodičům a dětem, provozní náklady.

Zbývající část výtěžku (8%) bude odesláno na konto sdružení Charita Česká republika pro další humanitární pomoc v České republice i v zahraničí.

Zároveň se chystá i Tříkrálový koncert v Červeném Kostelci a Jaroměři:

 

 

• • • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA • • •

Sbírka je chráněna proti zneužití. Na vyžádání předloží koledníci průkaz a informační leták. Pokladničky budou zapečetěny. Jejich rozpečetění se bude provádět po ukončení sbírky za účasti pracovníka městského úřadu.