Děkujeme za podporu Výboru dobré vůle

20.4.2021 10:10   Oblastní charita

V době covidové situace byla Oblastní charita podpořena nadací Olgy Havlové – Výbor dobré vůle částkou 50 000 Kč určenou na mzdy pracovníkům, které bylo třeba v souvislosti s pandemií přijmout. Finanční podporu jsme využili pro několik pracovníků v Hospici Anežky České a v Domově svatého Josefa, zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou.


Výbor dobré vůle - Nadace Olgy HavlovéCovidová situace všechny postavila před nečekané výzvy a nejistoty – finanční výpomoc je pro naši organizaci vždy důležitá, tím spíše s ohledem na předchozí rok, kdy vznikly nové výdaje spojené se zvýšenými nároky na zdravotnické pomůcky a materiál. Náročná byla situace ale i po personální stránce v době, kdy část personálu byla v karanténě či prodělávala onemocnění. Pomoc zaměřená na úlevu od nedostatku personálu proto byla velice vítaná.

Děkujeme za podporu.

Jedna z pracovnic, která od podzimu vypomáhala v Hospici Anežky České